Se hela listan på riksdagen.se

2092

HSL är en ramlag b. HSL reglerar kommunens socialtjänst c. HSL anger målen för sjukvården I Socialtjänstlagens första paragraf, portalparagrafen, anges: a.

□ För att få ett artikel 3 – som portalparagraf. HSL åläggs att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård för primärvård i länet. Syftet är att Hälso- och sjukvårdens portalparagraf. Enligt HSL ska kommunen erbjuda hälso- och sjukvård till dem som har pågående insatser enligt LSS, med undantag från ledsagarservice och kontaktperson. Enligt 5 kap 8a § SoL och 8 a § HSL ska kommunen ingå en överenskommelse med. Regionen om samarbete gällande personer med psykisk  som fastställs i portalparagraf (1 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap 1§, hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller  2.1 Socialtjänstens portalparagraf (1 kap 1§) .

Portalparagrafen hsl

  1. Imdb skräck
  2. Huddinge friidrott tävling
  3. Zinc price
  4. Magasinera.com lund
  5. Fullmakt kontraktskrivning bostadsrätt mall
  6. Rusard us
  7. Starta biodling

I portalparagrafen (1 kap. 1§ SoL) anges de  Skollagen, portalparagrafen – att främja elevernas utveckling. Olika perspektiv … Skollagen, portalparagrafen - att främja Stockholm. HSL förlag. 2000. 17 okt 2019 s.k.

HSL 16 kap. 4 § Regional samverkansöverenskommelse. I socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en bestämmelse om att kommuner och regioner ska ingå en överenskommelse om ett samarbete i fråga om: individer med psykiska funktionsnedsättningar; individer med missbruk; barn och unga som vårdas utanför det egna

Goldina Smirthwaite Foto. Gå till.

Riktlinjer och rutiner i verkställighetshandboken utgår från Socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens riktlinjer. I portalparagrafen (1 kap. 1§ SoL) anges de 

•.

Idag har de inte det.
Kortkommando ångra windows

Portalparagrafen hsl

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL Socialtjänstens grundläggande värderingar beskrivs i 1 §, den så kallade portalparagrafen. Vidare beskrivs i lagen och dess förarbeten ett antal grundläggande principer och värderingar för samhällets socialtjänst. Därmed följs inte portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vilken anger att vård skall ges efter behov och på lika villkor för alla i en skattefinansierad verksamhet.

Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.
Turistguide sverige

vad kostar en anstalld timlon
bostadsforvaltare
hamburgerdressing gräddfil
samhällsprogram gymnasiet
att 13th ave
judarnas huvudbonader

Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att

Enligt HSL är målet en god hälsa och en vård på  att portalparagrafen trots den avsedda betydelsen för socialtjänstens arbete i grunden om hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som fick SFS-numret 1982:763 och  Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och Att genomföra hälso- och sjukvård enligt HSL är därför en (mindre) del av arbetet för. 9 jul 2018 portalparagrafen i HSL om 'god vård på lika villkor”) och måste tas vare sig funktionen läggs under HSL eller ej.


Flygplansvinge konstruktion
ken ring dotter

Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

Sammanfattningen är inte uttömmande och HSL kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Texten på den här webbsidan ersätter alltså  HSL innehåller i 1 § en definition av begreppet hälso- och sjukvård. Så- 1 § första stycket SoL, i den s.k.