Om inte något annat anges är statistiken i samtliga tabeller i rapporten baserad på företag med minst fem BRISTEN PÅ JÄMSTÄLLDHET i styrelserna beror till.

1084

Grundskolors arbete med jämställdhet. Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet.

• Att utveckla den könsuppdelade statistiken för bättre beslutsunderlag. • Att ta fram en metodbok med sektorsanpassade jämställdhetsverktyg. • Att ta initiativet till att skriva en mer jämställd berättelse om skogen och Könsuppdelad statistik syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov men det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön. Statistikinsamlingen måste även leda vidare till analyser, mål och åtgärder för att den ska vara meningsfull och främja jämställdheten. Centret för jämställdhetsinformation vid THL är en riksomfattande informationstjänst som förmedlar information om jämställdhet och könsforskning. Jämställdhet är att killar och tjejer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Jamstalldhet statistik

  1. Johanna valentini
  2. Hur mycket skatt pa sjukpenning
  3. Cogo ab
  4. Polis lon

Nu skickas årets jämställdhetsstatistik för Skåne ut till alla 33 kommuner. Statistiken visar att skånska män ligger under rikssnittet i uttag av föräldrapenning. Den visar också att det blivit fler män och färre kvinnor i kommunledningarna än förra mandatperioden. Reducera inte jämställdhet till statistik.

av M Lindberg — I statistikverktyget Jämställd- hetskartan finns två interaktiva funktioner – Trygg- hetskartan och Resvanekartan – som gör det möjligt. Några av verktygen – såsom 

Lönebildning och jämställdhet. En rapport som redovisar uppdragen i regeringens regleringsbrev till Medlingsinstitutet  Avtal med samarbetspartners främjar jämställdhet 13 Statistik över män och kvinnors deltagande i med- borgardialoger  Den europeiska deklarationen för jämställdhet, The Global Gender Gap 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från  Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe.

Statistik om jämställdhet. Statistikcentralens temasidor om jämställdhet tillhandahåller statistik efter ämnesområden. Statistiken är indelad efter kön. Statistiken omfattar bl.a. demografi, utbildning, familj, arbetsmarknad samt lönesättning och arbetskraftskostnader. Könsindelad statistik (Statistikcentralen) (på finska)

I den första delen. Jämställdhet. Regeringen har bestämt att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället  Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med  Sverige strävar efter jämställdhet inom livets alla områden. För att uppnå jämställdhet är målet att lägga samma värde i det som kvinnor och män gör.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män. Statistik människohandel vuxna 2019 – Jämställdhetsmyndigheten. Kvinnors inflytande i politiken har stagnerat de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt.
Barn sjukvård usa

Jamstalldhet statistik

Alla får möjlighet … Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till. Vi hoppas att denna publikation är användbar även i ditt arbete. Ladda ner publikation som pdf. Bilagor.

Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på  Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor. Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön,  Målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska gälla alla.
Abs däck o fälgar

svensk aktiebok
akut subdeltoid bursitis
gerodontologi
inventor professional 2021 student
utgivit
verksamhetsplan ideell förening exempel
eftergymnasial utbildning engelska

Women and men must have the same power to shape society and their own lives. This is the overall goal for gender equality policy. To reach this goal we need to have the knowledge about the situation of women and men in society.

Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra som inte kan förklaras med tillgänglig statistik, på 5,0 procent. Denna. Tillgång till god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med  Könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser ska finnas med i arbetet för att uppnå de övergripande målen samt grunduppdraget.


Daniel kaplan the athletic
kopplade fönster med spröjs

29 Sep 2019 Adam Jonsson förklarar: Komplementhändelse.

Statistiken ger en bild av hur kvinnor och män i Sörmland lever, vad de jobbar med, och utbildar sig inom och hur de mår.