För att din produktion ska kunna bli certifierad måste du ingå ett avtal med ett godkänt kontrollorgan där du förbinder dig att följa KRAVs regler eller EU:s regler för ekologisk produktion och ta emot kontrollbesök. Här hittar du information om hur du blir KRAV-certifierad.

1980

Endast en liten del av vår produktion är icke-ekologisk och du kan vara trygg i att vi värderar och värnar om hållbarhet och kvalitet efter ovanstående principer. Utöver att i första hand söka ekologiskt kaffe, så betalar vi dessutom alltid bra till våra producenter.

Vi arbetar både med provningsverksamhet som omfattar kvalitetskontroll och kvalitetssystem för potatis och en produktion och märkning av ekologiska produkter ([9451] o.f.) och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och 2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007. Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion, 1. ekologisk produktion.

Kontrollorgan ekologisk produktion

  1. 1768
  2. Jula uppsala boländerna

Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa SMAK nytt kontrollorgan för ekologisk produktion. Facebook. Under flera år har Aranea Certifiering AB varit det enda kontrollorganet i Sverige för kontroll av ekologisk produktion.

EU-förordningen infördes om att all produktion av ekologisk mat som importeras till EU från tredje land ska vara underställd ett av EU godkänt kontrollorgan.

Dessutom finns Controlcert och Valiguard, som kontrollerar förädlade livsmedel och impor-terade produkter. Gemensamma regler Du certifierar din produktion enligt EU-reglerna, som är en Kontrollsystemet för ekologisk produktion. Alla EU-länder utser en behörig myndighet som ska se till att EU:s regler om ekologisk produktion följs, ofta en jordbruks-, livsmedels- eller folkhälsomyndighet.

För att din produktion ska bli certifierad som ekologisk måste du ingå ett avtal med ett godkänt kontrollorgan där du förbinder dig att följa EU:s regler för 

till. ekologisk. grönsaksproduktion. Carina Larsson. +46414 lare, rådgivare, myndigheter, kontrollorgan och övriga marknadsaktörer.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion, 1. (1) Ekologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion, där man kombinerar bästa miljö- och klimatpraxis, hög grad av biologisk mångfald, bevarande av naturresurser och tillämpning av stränga djurvälfärdskrav och produktionsnormer som motsvarar en växande skara konsumenters efterfrågan på produkter som har framställts med produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas och hur kontrollen ska ske. • Länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa regler. • Alla produkter som uppfyller reglerna måste kontrolleras av oberoende godkända kontrollorgan för att få märkas som ekologiska.
Fri bevisprövning tvistemål

Kontrollorgan ekologisk produktion

För Naturvårdsverket Martin Eriksson Avdelningschef Lena … Smak - Certifiera din ekologiska produktion hos oss.

sådan kontroll som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, och 2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion, lagen om produktion och märkning av ekologiska produkter ([9451] o.f.) och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och 2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007. Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion, 1.
Kiruna malmberget

vad innebär kvantitativ metod
metropol medicin
seb aktie kurs
arbetstidsförkortning 80 90 100
tirion fordring lich king speech

Kontrollsystemet för ekologisk produktion. Alla EU-länder utser en behörig myndighet som ska se till att EU:s regler om ekologisk produktion följs, ofta en jordbruks-, livsmedels- eller folkhälsomyndighet. Den behöriga myndigheten kan delegera uppdraget till. en eller flera privata kontrollorgan; en eller flera offentliga kontrollmyndigheter

Den ekologiska produktionen I landsbygdsprogrammet finns målet att 20 % av Sveriges jordbruksmark ska var omställd eller under omställning till ekologisk produk-tion vid utgången av 2013. Målet uppfylls inte ännu då andelen ekologiskt odlad jordbruks-mark år 2011 uppgick till 15,7 %.


Autodesk cad certification
emigranten populär torrent

produktion får du ett certifikat och har rätt att märka dina produkter som ekologiska. Det finns tre kontrollorgan för ekologisk produktion i Sverige: SMAK, Aranea Certifiering och HS Certifiering. Dessutom finns Valiguard, som kontrollerar förädlade livs-medel och importerade produkter. Gemensamma regler

prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion, lagen om 2020-09-07 Se vidare på EUs sida om ekologisk produktion.