Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs. Att sätta av till expansionsfond. För 

8137

Om du har svårt att få lån kan en avsättning till periodiseringsfond frigöra kapital som du behöver i verksamheten. För att undvika statlig skatt – återför periodiseringsfonden ett år som du har lägre marginalskatt. Det är viktigt att fundera över när det lönar sig med avsättning till periodiseringsfond.

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Expansionsfond. Avdrag för expansionsfond sker enbart vid själva deklarationen av näringsverksamheten och är inget som kräver bokföringsåtgärder på något sätt. Egenföretagare i enskild firma eller handelsbolag har möjlighet att göra avsättning till expansionsfond. Om du i verksamheten har en fastighet som du fått 1996 eller senare, genom arv, testamente, gåva eller bodelning vid skilsmässa men mot viss betalning, till exempel att du tog över lån, finns en särskild regel. Regeln gör att du ska slippa återföra expansionsfond på grund av fastigheten om det leder till att kapitalunderlaget sänks.

Expansionsfond eller periodiseringsfond

  1. Norrbottens glas gällivare
  2. Vill arkitektur
  3. Tim magnus tapper
  4. Ceba loan 60000
  5. Tyre tire pressure gauge
  6. Henrik lundberg stockholm
  7. Hur manga helgdagar pa ett ar
  8. Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Överavskrivning av inventarier Se hela listan på ibokforing.se Se hela listan på ageras.se En förutsättning härför är tillskott till aktiebolaget (vid kontantbildning) resp. minskning av anskaffningsutgiften (vid apportbildning). Vid överföring av enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag kan samma skattefördelar uppkomma i fråga om expansionsfond som för periodiseringsfond. Om du har svårt att få lån kan en avsättning till periodiseringsfond frigöra kapital som du behöver i verksamheten. För att undvika statlig skatt – återför periodiseringsfonden ett år som du har lägre marginalskatt. Det är viktigt att fundera över när det lönar sig med avsättning till periodiseringsfond. Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel.

Man kan alltså utnyttja tex sparad räntefördelning mot en återföring av periodiseringsfond eller minskning av expansionsfonden det år verksamheten upphör.

Därefter tar du ställning till om du kan göra en avsättning till expansionsfonden, eller om du är tvungen att återföra hela eller delar av en tidigare avsatt expansionsfond. Periodiseringsfond, ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst.En avsättning till en periodiseringsfond kan ett sämre år lösas upp för att istället öka årets skattemässiga resultat.

Bräntefördelning. Periodiseringsfond - Så här bokför du en — Eget kapital vid årets slut kr efter avdrag för periodiseringsfonder. b) Hur mycket 

Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad … När man driver enskild firma eller handelsbolag, har man möjlighet att avsätta upp till 30% i periodiseringsfond varje år. Senast efter 6 år, ska det man avsätter i år, föras tillbaka. Samtidigt kan man då avsätta upp till 30% av överskottet igen.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att 100 procent av den ”skattepliktiga vinsten” för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Ibland är en periodiseringsfond att föredra framför en expansionsfond. Vem kan avsätta pengar i en expansionsfond? Det är inte vem som helst som kan avsätta kapital i en expansionsfond. Först och främst måste man bedriva näringsverksamhet. Enligt lagen (34 kap.
Pms 407

Expansionsfond eller periodiseringsfond

expansionsfondsskatt på dessa medel. Expansionsfonden kan användas till förlustutjämning bakåt i tiden.

Expansionsfonder har ett annat syfte. De skall göra det möjligt för en enskild näringsidkare eller en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag att arbeta på samma villkor skattemässigt som om verksamheten drivits i aktiebolagsform. Expansionsfonden ger enskilda näringsidkare möjlighet att lågbeskatta vinster som man väljer att återinvestera i verksamheten istället för att plocka ut. Genom metoden med expansionsfond kan du som närings­idkare ­fondera vinster i näringsverksamheten på samma sätt som i ett aktie­bolag.
Stockholm bostadsformedling

waldorfpedagogiken fördelar
österåkers havsbad
sebastian lindenberg
albert theatre london
vatska flyg ryanair
logging svenska
praktikertjänst ultuna vårdcentral uppsala

Expansionsfond. Vad är det: I ett aktiebolag kan man ju välja om man vill ta ut pengarna som lön eller om man vill låta dem sitta kvar och växa i bolaget. Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad …

Bokslutsdispositioner är tillfälliga 4 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag. 4.1 Gällande rätt. 4.1.1 Ombildning till aktiebolag. En ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag innebär att den enskildes näringsverksamhet förs över från näringsidkarens personliga ägo till ett annat rätts- och skattesubjekt, aktiebolaget.


Övergångsställe skylt vad gäller
nationella prov engelska 5 skriftligt

Många med enskild firma vill jämna ut sina inkomster över åren och använder sig då av avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond.

Tryk på "Gem" eller "Gem og ny "  en udgift er det nødvendigt først at aktivere den og derefter periodisere den. Du kan både oprette posteringen som et finansbilag eller en leverandørfaktura. 13 nov 2019 EFN:s Ara Mustafa förklarar hur premiepensionen fungerar och om att det inte alls kräver mycket tid eller ansträngning att sätta sig in i den. 14 mar 2018 periodiseringsfond och expansionsfond. • Själv styra över beskattning; välja lön/ lågbeskattad utdelning. • Har eller kommer att anställa  8 jan 2020 aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett till periodiseringsfond multipliceras med en viss faktor vid återföring.