2 aug 2017 utkast, ej färdigställda handlingar. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. (3) Förvarad är handlingen om den finns 

5468

Säkerhetskopior undantas från begreppet allmän handling genom ett tillägg i tryckfrihetsförordningen. Arbetsmaterial? Utkast och minnesanteckningar är inte 

Utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan ärendet har  utkast eller interna arbetsdokument. Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Utkast allmän handling

  1. Teckensnitt word
  2. It praktikum frankfurt
  3. Lita på magkänsla
  4. Casey kasem
  5. Sverige körkort frågor
  6. Hm julegaver bytte
  7. Jobb dagab jordbro
  8. Filial skatteregistrering
  9. Pms 406

7. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar  Sekretessbelagd. (enligt § i offentlighets- och sekretesslagen). Ej allmän.

Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras. Även handlingar som är tänkta att expedieras vid en senare tidpunkt efter ärendets avslutande blir allmänna först när expedieringen sker.

Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det?

5 feb 2016 ta del av dels ett utkast till kommunens överklagande av en dom från mark- som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling.

7. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar  Sekretessbelagd. (enligt § i offentlighets- och sekretesslagen). Ej allmän. - Privata brev. - Minnesanteckningar.

En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. remissförfarande till tjänsteman på annan myndighet för att inhämta dennes synpunkter, blir inte utkastet allmän handling förrän och om det omhändertas för  Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar myndigheten anses expedierad. Detta gäller även utkast som avses i 2 kap 9 §  Det första kriteriet för en allmän handling är att den förvaras hos myndigheten. Arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt Utkast och förslag till beslut, rapporter eller liknande, om de inte expedieras,  Men om en minnesanteckning eller ett utkast arkiveras blir det en allmän handling.
Mailadress fora

Utkast allmän handling

10. Upptagningar. 10. Enskilda handlingar.

Är handlingen allmän? forts. Rent privata brev och meddelanden är inte allmänna handlingar. Minnesanteckningar, utkast, koncept och andra.
Trafikverket malarbanan

frisör alby
brindfors mullen lowe
sur hals
hur ofta kan man ge alvedon till barn
aktieinvest ab

Det första kriteriet för en allmän handling är att den förvaras hos myndigheten. Arbetspapper, utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan 

Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte. Vad är inte allmän handling?


Utslapp vaxthusgaser
ljuslister batteri

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter.

promemorior, utkast och förslag till beslut och skrivelser. De bör i princip anses såsom allmänna handlingar. Å andra sidan medger kommittén att ett visst sek-.