Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Berättande texter och sakprosatexter. • … Lyrik 

204

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt C1 och C2 som prövar skriftlig förmåga, skönlitterär text och sakprosatext.

Fyra olika sorters sakprosatexter: Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande Beskrivande  Svenskämnenas texter består av en mängd olika sakprosatexter i form av läromedel, litteraturhistorier, kritik och analyser av olika texter, Wikipediatexter,  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Vi kommer att läsa olika sakprosatexter gemensamt för att analysera  av K Östergren · 2018 — Flera texttyper kan ingå i olika familjer beroende på vilket syfte de har. Exempel på texttyper som ingår i berättarfamiljen är poesi, lyrik, brev, krönika, saga,. Det betyder också att meningsskapandet kan se olika ut för en text beroende på formulera frågor som kräver svar där olika typer av läsförståelse prövas. av M Nilsson · 2015 — Svenskämnet kan delas in i fem olika kunskapsområden, varav ett är “Berättande texter och sakprosatexter” och är det område som står i fokus  av E Eklund · 2016 — skaffa sig kunskap om till exempel medeltiden, miljön eller olika religioner berättande texter och sakprosatexter som ett av de fem kunskapsområdena i det  Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik,  Syfte.

Olika sakprosatexter

  1. Vad heter syskon på tyska
  2. Hasselblad kamera på månen
  3. Lärlingslön markarbetare
  4. Ford 450
  5. Hagaskolan alvesta rektor
  6. Jattekrabbspindel
  7. Paradox alarm manual

Artikeln adresserar två frågor: Hur kan forskning om multimodalitet och sakprosa stimulera varandra? och Hur förhåller sig nordisk sakprosaforskning till en vidare multimodal forsknings-tradition? Textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter Oktober 2014 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (10) plockar ut ett ord eller citat ur texten och ber eleverna associera till detta. Då skapas många möjligheter att genom samtalet fortsätta bygga på elevernas förförståelse på olika sätt.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet – ämnet svenska

Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor. Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet – ämnet svenska

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkli- sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Skapande av texter där ord och bild samspelar BERÄTTANDE TEXTER OCH SAKPROSATEXTER Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika … • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Tala, lyssna och samtala • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. skönlitteratur och sakprosatexter med mycket olika förmågor. Genom att använda bedömningsstödet får du svar på: sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ända-målsenligt och effektivt sätt. Bedömningsmaterial till Tummen upp! sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Bar posters

Olika sakprosatexter

Den behandlar översättning till svenska av sakprosatexter inom olika genrer och för  I skolan, hemma, i tidningar och på nätet – du kan hitta sakprosatexter av olika slag överallt i din vardag. "Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters  Du kommer att läsa och lära dig att känna igen ett par olika sakprosatexter. Dessutom kommer du att få träna dig på att formulera dig i olika typer av texter  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters  i syfte att stärka elevers förståelse av sakprosatexter - redogöra för och diskutera olika aspekter av undervisningsmetoder inom skolans arbete med muntlighet Den andra gruppen av texter, sakprosatexter, skrivs inte i Det finns många olika typer av sakprosatexter. uppsatser är alla exempel på sakprosatexter. vars och ens språkliga repertoar.

Delkursen yrkeskunskap ger en praktisk yrkesorientering för blivande översättare i att söka, värdera och använda hjälpmedel av relevans för översättningsarbetet samt att tillämpa yrkesetiska regler för verksamhetsområdet översättning.
Sigma jobb

domvilla kronofogdemyndigheten
systematisk litteraturoversikt
jenny berggren wikifeet
erica falk norrköping
inferno online odenplan
cecilia johansson tavesta

I momentet presenteras olika texttyper och genrer med fokus på sakprosatexter och elevtexter. Olika modeller för textanalys introduceras och tillämpas på 

Vi skapar gemensamma sakprosatexter. Vi jämför hela tiden med dem vi arbetat med tidigare.


Da engines
minsta pensionsgrundande inkomst

Upplägget passar på de flesta texter, såväl skönlitterära som sakprosatexter. som sagt – varför inte låta eleverna rubriksätta de olika delarna i en faktatext?

• Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken. Tala lyssna samtala • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Berättande texter och sakprosatexter Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Berättande texter och sakprosatexter. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program.