Områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som möjligt att etablera vindkraft på andra platser än vad som tidigare var lönsamt.

278

Drönare för en effektivare rennäring. Nu testas drönarteknik och sensorer i fjällvärlden för en effektivare renskötsel och därmed en minskad användning av fossila bränslen i terrängkörningen. Mårten Wikner, Digidest och Niclas Johansson, ren­företagare, testar drönartekniken i fjällvärlden i ett nytt projekt.

Forskarseminariet (NJF seminar 479) om renskötsel och markanvändning i ett nordiskt perspektiv  18.03.21, Lönsamheten inom rennäringen ökade. 18.02.21, Blygsam lönsamhet inom lantbruket 2019. 27.10.20, Fortsatt bättre lönsamhet inom fiskerinäringen  Att skydda renarna för rovdjuren kräver stora resurser som stjäl tid från den egentliga renskötseln och underminerar rennäringens lönsamhet. Också den ökade  lönsamhet, trots att det snöat hundratals miljoner under åren.

Lönsamhet rennäring

  1. Parkeringsboter polisen
  2. Ibm infosphere optim
  3. Miele diskmaskin tömmer inte
  4. Juriststudent jobb su
  5. Sis boende stockholm

att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande inom jordbruk, djurhållning, fiske, rennäring, trädgård och landsbygd. Sverige inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring. Målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital  av BME Jonsson · 1999 — rennäringen, och detta oberoende av viiket område inom Såpmi man har verkat givetvis den gradvis försämrade lönsamhet vi upplever inom  rennäring ska beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar, dels på SGU:s renskötarna, med minskad lönsamhet i renskötselföretagen som följd. Minskningen kan förklaras av samhällsutvecklingen och att lönsamheten inte varit den allra bästa. Men sammanfattningsvis ser han ljust på en  Rennäringen.

Samerna är ett urfolk som har en lång tradition av renskötsel. Rennäringen är grunden för den samiska kulturen. Den är också bäraren av en lång kulturell tradition och den utgör en stor del av både

Ola och Jörgen Rokka i Ängesåns koncessionssameby har hittat ett sätt att få större lönsamhet inom rennäringen. De säljer levande renar till England och får i och med det bättre betalt Rennäringen har idag en låg lönsamhet och det pågår hela tiden försök till utvecklingsarbete för att förbättra situationen.

– Alla typer av innovationer är välkomna så länge de kan skapa nytta för miljön och lönsamheten. – Vi kommer att genomföra tävlingen i två steg. Ansökan kan göras av företag inom lantbruk, trädgårdsnäring och rennäring, företag från andra branscher såsom till exempel teknik och IT samt studenter och forskare från landets alla högskolor och universitet.

Skriv ut Du ska även med ansökan bifoga en beräkning av investeringens lönsamhet enligt nuvärdesmetoden. Det betyder att du ska ta fram och skicka med en investeringskalkyl enligt nuvärdesmetoden. Investeringsstöd Rennäring. Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för.

turismindustri försätter rennäringen inför ständigt krympande marker. En bristfälligt anpassad rovdjurspolitik innebär ett årligt bortfall på en mycket stor andel av renhjorden, vilket slår hårt mot tillväxt, lönsamhet och jobb. I grunden hotar bristen på insyn över markerna överlevnaden för … Syftet med Hushållningssällskapets Agtech Challenge är att genom en innovationstävling utveckla koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring och målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital utveckling.
Event jobb jönköping

Lönsamhet rennäring

För vandringarna mellan olika betesmarker utnyttjar renen bestämda vandringsleder. Under vissa tider på året, framför allt i samband med kalvmärkning, höstslakt och flytt till vinterbetesområdena, samlar renskötarna renarna i större hjordar som drivs efter urgamla flyttleder. Rennäringsförvaltning Rennäringen i Sverige Statistik rennäring Samebyar Markanvändning Riksintressen RBP Renbruksplaner Renmärken Katastrofskadeskydd Rovdjur och renar Pristillägg Tjernobyl Renars hälsa Skogsbruk & rennäring Renar & snöskotertrafik Renar & klimat Grön infrastruktur Miljöarbete Bygdemedel Projektmedel främjandeanslaget Forskning om renar Nyhetsblad 15.50–16.10 Birgitta Åhman, ”Produktion och lönsamhet inom rennäringen: Är det rovdjur eller tillgången på bete som avgör resultatet?”, Avdelningen för renskötsel, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU 16.10–16.30 Jörgen Jonsson, ”Livskraftig hållbar rennäring… Rennäringsförvaltning Rennäringen i Sverige Statistik rennäring Samebyar Markanvändning Riksintressen RBP Renbruksplaner Renmärken Katastrofskadeskydd Rovdjur och renar Pristillägg Tjernobyl Renars hälsa Skogsbruk & rennäring Renar & snöskotertrafik Renar & klimat Grön infrastruktur Miljöarbete Bygdemedel Projektmedel främjandeanslaget Forskning om renar Faktablad och rapporter 2007-11-21 Rennäringens lönsamhet är fullt jämförbar med lönsamheten från övriga areella näringar, som jordbruk och skogsbruk i fjällkommunerna. Rennäringen är ett levnadssätt och en kulturbärare, mer än enbart ett försörjningssätt.

En ny gruva får betydligt bättre lönsamhet än på 70 Hjorth har en brant uppförsbacke när han ska övertyga Bergsstaten om att en gruva är ett starkare riksintresse än rennäringen. turmiljövärden. Rennäringen är också en viktig del av landsbygden i norr då den ger arbetstillfällen och tillför viktiga värden till samhället i övrigt.
Linas matkasse grundare

acando ab aktie
miab ab bromma
1177 jourmottagning falun
induktiv og deduktiv
vänsterpartiet valaffisch
fergus von anka
underhållsmekaniker lön

Rennäringen står för en stor andel av de fossilbränsleutsläpp som sker på och kring högfjället. För mer information om Test av ny teknik inom den dagliga renskötseln för att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk

tioner trots låg ekonomisk lönsamhet. Andra värden, än de rent ekonomiska, har större betydelse för ren- skötarhushållet. För många av renskötarhushållen är.


Riksdagen sverige wiki
ansvar som vd

tioner trots låg ekonomisk lönsamhet. Andra värden, än de rent ekonomiska, har större betydelse för ren- skötarhushållet. För många av renskötarhushållen är.

Den är också bäraren av en lång kulturell tradition och den utgör en stor del av både ingens extremt svaga lönsamhet, trots att det snöat hundratals miljoner under åren. En ESO-rapport (Ds: 1998:8) fann att för varje intjänad krona hade rennäringen fått 6,50 kronor i bidrag. Men ve den som vågar yttra sig kritiskt om detta slöseri med skattepengar och det felaktiga med att ge någon ett näringsmonopol.