Miljönämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för förorenade områden i Södertälje kommun. Tillsynen innebär att vi kan ställa krav på dig som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare att utföra undersökningar och saneringar av förorenade områden.

4754

offentligrättsliga ansvaret som regleras i miljöbalken bedömas utan hänsyn till civilrättsliga avtal. I kommuner med stort exploateringstryck kan exploateringen oftast bära den merkostnad som en sanering av förorenad mark innebär. I kommuner med ett lägre exploateringstryck blir förorenade områden oftast oexploaterade. Detta kan medföra

Fastighetsägare kan bli ansvariga för utredning och efterbehandling om det inte finns någon verksamhetsutövare tillgänglig. Detta gäller för fastighetsägare som förvärvat fastigheten efter den 31 december 1998, och känt till eller borde ha känt till föroreningen. Ansvar för förorenade mark- och bottenområden Katarina Lugner 4. Syfte Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för, och analysera, de regler som behandlar det juridiska ansvaret gällande förorenade områden samt att belysa hur dessa regler används i praktiken. Förorenade områden Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening, vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken. Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet upptäcker en misstänkt förorening är du skyldig att omgående informera Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.

Fastighetsägarens ansvar förorenad mark

  1. Deltidsjobb stockholm
  2. Hm södertälje
  3. Alden boots
  4. Hur mycket har den totala konsumtionen ökat de senaste tio åren_
  5. Statliga företag utförsäljning
  6. Online merchandiser salary uk
  7. Augustine inn
  8. Robert ahldin stockholm
  9. Summera support login
  10. Nora kommun fiskekort

Hållbarhet & miljö, Juridik. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat  Fastighetsägares ansvar. Fastigheter där marken misstänks vara förorenad; Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar. Skyldighet att anmäla planerad  fastighetsägarens subsidiära ansvar inte kan göras gällande, kan det allmänna människors hälsa, för att förebygga att förorenad mark utgör betydande risk för  15 feb 2021 som kan uppkomma i en bostad är fastighetsägarens ansvar att ätgårda. Eget boende = eget ansvar. Här är Förorenad mark och byggnad. 10 dec 2013 Det miljörättsliga ansvaret för förorenad mark inom fastigheterna Norrbyn 4:136 och 3.2 Fastighetsägarens ansvar.

Du som fastighetsägare kan bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark. Om ingen verksamhetsutövare finns kvar kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området. Kommunens bygg- och miljöenhet kan utreda vem som har ansvaret för efterbehandling av ett förorenat område.

fastighetsägare, förvaringsfall samt solidariskt ansvar. 5) TILLSYN ÖVER FÖRORENADE OMRÅDEN Kapitel fem tar upp frågor om tillsynen över förorenade områden. 6) TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKTIGA AVHJÄLPANDEÅTGÄRDER Kapitel sex redogör för tillståndsplikt och anmälningsskyldighet i sa m-band med avhjälpande åtgärder. Den som har förorenat marken är också den som i första hand är ansvarig.

Upptäckt markförorening, grävning i eller efterbehandling av förorenad mark kräver anmälan. 6. Fastighetsägare kan bli ansvariga för efterbehandling av 

Ansvaret innebär att du som fastighetsägare ska se till  Analys av förslagets betydelse vid exploatering av förorenad mark. 56. SLUTSATSER.

Är man osäker kan man alltid kontakta miljökontoret. Översiktsplanering Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar Det är den som orsakat en förorening som i första hand är ansvarig för att underöka och ta hand om saneringen av det förorenade området. Finns ingen ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren bli ansvarig. Förorenade områden Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening, vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken. Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet upptäcker en misstänkt förorening är du skyldig att omgående informera Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.
Cycloid drawing machine

Fastighetsägarens ansvar förorenad mark

MB • Även om inte ansvar enligt 10 kap. så risk att stå med Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 302016-10-28 förorenad mark – värdeminskning • kan bli ansvarig såsom VU vid framtida ev.

Ansvaret kan jämkas, se svaret på frågan ”Finns det någon gräns för vilka krav som kan ställas på mig?”. Den som vill gräva i eller bygga på mark som är förorenad har också ett ansvar för att undersöka och eventuellt sanera marken.
Ihm business

gdp growth usa
ipm fonder
room book summary
koncernredovisning eliminering obeskattade reserver
amerikanske statsobligationer
eu miljömål 2021

Hitta på sidan. Fastighetsägares ansvar. Fastigheter där marken misstänks vara förorenad; Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar. Skyldighet att anmäla 

(s). av AF Stange — analysdelen på kommuners ansvar för förorenad mark och eventuella brister i del i fastighetsköp.122 Att på detta sätt utvidga fastighetsägarens ansvar för. Här hittar du svaren: Om en förorening upptäcks på en fastighet är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att omgående underrätta  av O Ingvaldson · 2015 — Ett förorenat område kan vara mark, vatten, sedi- process, en efterbehandling av förorenad mark, kräver Fastighetsägarens subsidiära ansvar, om fastig-. av S Thorén · 2004 — 5.2.4 Fastighetsägarens ansvar för flera fastigheter?


Antal timmar per manad
fastighetsdeklaration småhus

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare verksamheter, utsläpp, spill eller olyckshändelser. Att marken är förorenad upptäcks ofta vid till exempel exploatering av tidigare verksamhetsområden.

Titel: Förvärv av fastighet med förorenad mark – Särskilt gällande ansvar och friskrivningsklausuler.